DRUGE AKTIVNOSTI

 

pd

 

 

 

 

 

 

1. UČENJE CIRKUŠKIH VEŠČIN KOT NOVA OBLIKA GIBANJA

Za boljšo koncentracijo, zaupanje vase, premagovanje strahu

Prostih mest: 15 

 

Žongliranje (robčki, krožniki, žoge, kegli, diabolo)

Žongliranje je zelo zabavna in uporabna vaja. Ne razvija le spretnosti, moči in vzdržljivosti, ampak tudi zelo pozitivno vpliva na živčni sistem. To je gimnastika za roke, za telo, za oči in možgane. Žongliranje razvija tako fizične kot osebne lastnosti. S pomočjo žongliranja, kjer je potrebno delati z dvema rokama, se razvija razmerje med obema možganskima poloblama. Razvijajo se koncentracija ter fine in velike motorične sposobnosti. Kar je zelo pomembno, izboljšajo se drža in vid, koordinacija gibanja, vzdržljivost, ritem, stranski vid, povečuje se hitrost reakcije. Nenazadnje, metanje žogic in drugih predmetov je ustvarjalna in prijetna sprostitev.

Ekvilibristika (rola-bola, vožnja z monociklom, hoja po vrvi, hoja po veliki žogi).

Iskanje ravnotežja in usklajevanje sta bolj ali manj prisotna pri vseh cirkuških disciplinah, pri ekvilibristiki pa je to v osredju. Lahko gre za iskanje ravnotežja na vrvi, deski rola, monociklu, balansirani krogli. Gre za razvijanje čuta za ravnotežje, ker omogoča udeležencem večje zavedanje svojega telesa in boljšo orientacijo v prostoru. Skozi vaje se razvije zaupanje v lastne sposobnosti, tako da tudi v težkih situacijah najdejo orientacijo. Ekvilibristika poleg motoričnih sposobnosti in krepitve notranjih telesnih mišic razvija tudi duševno osnovo, ki ima veliko opraviti s pogumom, premagovanjem strahu, zaupanjem v lastne sposobnosti in svet.

 

2. DELAVNICA GLEDALIŠKE IMPROVIZACIJE

Za skupinsko spontano ustvarjanje, sproščen odrski nastop, utrjevanje samozavesti

Prostih mest: 16

 

Gledališka improvizacija ali impro je oblika gledališke umetnosti, ki spodbuja skupinsko spontano ustvarjanje, sproščen odrski nastop, utrjuje samozavest udeležencev, omogoča zabaven način soočanja z napakami, razvija motorične spretnosti ter spodbuja uporabo celega telesa in utrjuje koncentracijo in pozornost na eni ter sproščenost telesa in duha na drugi strani. Glavna značilnost impra je čuječnost, torej osredotočenost na to, kar se dogaja tukaj in zdaj, ter sprejemanje in sodelovanje (princip »Ja, in«). Na delavnici bodo mladi spoznali igre in vaje, ki bodo namenjene različnim ciljem, predvsem pa naštetim. Seveda pa bo vsebina v skladu z impro principom delavnice, tako da se bo prilagajala željam in potrebam posameznikom. 

Struktura delavnice: uvod – ogrevanje – glavna tema – sprostitev 

 

3. GLASBENA DELAVNICA: »LEAD« PEVEC/PEVKA

Za sprostitev na način prepevanja, dihanja, gibanja, pozitivnih vibracij, ekspresivnega izražanja in suverenost nastopanja 

Prostih mest: 6

 

V času našega druženja bomo preleteli osnove vokalne tehnike. To pomeni, da se bomo učili pevske drže in tehnike dihanja (preponski vdih, appoggio tehnika, subglotični pritisk). Oboje bomo izboljševali s pomočjo gibanja (npr. razteznih vaj in vaj za stabilizacijo hrbtenice in medeničnega obroča/dna).  

Glede na vaše vokalne sposobnosti (glasovni obseg, melodični in ritmični posluh) bomo izbrali pesem, ki jo bomo tekom delavnice urili na način učenja pesmi (urjenje ritmičnega in melodičnega vzorca, odpravljanje intonančnih težav, izboljšava izgovorjave, čustveno izražanje, urjenje v mikrofonski dinamiki). Izbrano pesem bomo zvočno posneli.

Posebno pozornost bomo namenili tudi strahu pred nastopanjem in suverenostjo na drugi strani.

 

4. PLESNA DELAVNICA 

Za ustvarjalnost in osvobajanje, ozaveščanje telesa in duha, močno prezenco in zaupanje

Prostih mest: 12

 

Osnovni namen je mladostnikom predstaviti ustvarjalni gib, kjer je v prvi vrsti izpostavljena posameznikova ustvarjalnost, preko katere prebujamo domišljijo kot osnovno vodilo za ustvarjalni gib. Preko zgodb prebujamo in ozaveščamo telo, ter iščemo načine za boljše razumevanje in osvobajanje misli, ki jih preslikamo v ples. Naš namen je tudi, da mladostnikom omogočamo in odpiramo poligone, kjer lahko raziskujejo lastno in se celostno razvijajo, ne samo na plesnem področju ampak tudi v vsakdanjem življenju. Saj z jasnimi cilji, močno prezenco, voljo in željo po ustvarjanju, izdelanimi vrednotami lahko uresničimo sebe in ovrednotimo lastno življenje.  

Začeli bomo z najrazličnejšimi ogrevalnimi vajami – igre za spoznavanje, sodelovanje, za zavedanje sebe in prostora, za fizično ogrevanje, za mentalno ogrevanje, vaje za pripovedovanje zgodb preko giba ter vaje za grajenje gibalnih sekvenc. Preko zgodb bomo prebudili in ozavestili telo, ter iskali načine za boljše razumevanje in osvobajanje misli, ki jih preslikamo v ples. 

Improvizacija – spoznavanje z osnovami gibalne izraznosti preko tako imenovanih improvizacij. Improvizacija v skupini, v parih (partnering) in individualna gibalna improvizacija. S posebnimi metodami se mladi srečajo z uglaševanjem, sprejemanjem in zaupanjem, ki se postopno ustvari med posamezniki.

 

5. Glasbena delavnica: KITARA

Za sprostitev na način preigravanja kitarskih akordov in osnove improviziranja

Prostih mest: 6

 

V času našega druženja bomo preleteli osnove kitarskega igranja. Naučili se bomo osnovne kitarske prijeme in pravilno postavili osnovno tehniko. Učni program se bo prilagodil udeležencem in zajema vse od osnov preko kitarskih riffov do improvizacije.

Z udeleženci bomo spoznali osnove glasbenih prvin in kitarskih tehnik. Predvsem si želimo postavili tonalno shemo odprte lege kitare in pričeli z izvajanjem nekaj tehničnih in akordičnih vaj ter z igranjem lažjih in udeležencem dobro poznanih pesmi.

 

6. LIKOVNO-UMETNIŠKE DELAVNICE 

Za spodbujanje primarne kreativnosti, ustvarjanja, opazovanja in vztrajnosti

Prostih mest: 16

 

Lončarstvo in uporabno oblikovanje v glini 1. del / vsak udeleženec/-ka izdela lastno keramično posodo in uporaben izdelek v glini / material: glina

Lončarstvo in uporabno oblikovanje v glini 2. del / vsak udeleženec/-ka izdela lastno keramično posodo in uporaben izdelek v glini / material: glina

Grafika 1. del / grafično snovanje, kjer spoznamo inverzijo motiva, izrazit grafični kontrast in dinamično likovno kompozicijo - skiciranje, prenos motiva na ploščo in priprava grafične plošče / material: papir, svinčnik, indigo papir, mehki linolej, orodje za linorez 

Grafika 2. del /  grafično snovanje, kjer spoznamo inverzijo motiva, izrazit grafični kontrast in dinamično likovno kompozicijo - visoki tisk / material: grafični papir in grafične barve za visoki tisk 

Risanje na prostem 1. del / risanje po opazovanju (javno kiparstvo v parku Tivoli) in spodbujanje k celostnemu likovnemu izrazu - ločimo glavne sestavne elemente od detajlov / material: papir, oglje, svinčnik, debelejši flomastri 

Risanje na prostem 2. del / risanje po opazovanju (javno kiparstvo v parku Tivoli) in spodbujanje k celostnemu likovnemu izrazu - ločimo glavne sestavne elemente od detajlov / material: papir, oglje, svinčnik, debelejši flomastri  

Akcijsko slikarstvo / ustvarjanje mozaičnega likovnega dela večjega formata, kjer je v ospredju skupinska dinamika / material: 16 platen velikosti 30x30 cm, akrilne barve, vodni baloni

Program in terminska razporeditev delavnic se po potrebi prilagodi vremenu.

Vsak udeleženec/-ka lahko motiv in vsebino (kaj naj narišem?) izbere sam, pedagoga sodelujeta z individualnimi predlogi in tehnično izvedbo. Likovno in tehnično predznanje ni potrebno.

 

 

Partnerji in koproducenti:

 

sponz